»

apr 03 2016

Print this Afiŝo

Vedoj – Slava Gnozo kaj Ezoteriko

12662667_449005075303579_2993435922247893593_n

Bonvenon al Vedoj – la Slava, Hinda kaj Budaista Gnozo.

 

Tio ĉi estas la unua artikolo  en la Esperantlingva blog-retejo ĉefe pri Slavoj, kaj pri la la Slava civilizacio, ties konektoj kaj konjektoj parencecaj kun aliaj civilizacioj kaj religioj, kiel la Hinda kaj Budaista, ĉefe per la lingvaj similecoj – Sanskrito kaj Pali lingvoj  – krom multegaj komunaj, moroj kaj kutimoj, foje identaj eĉ ĝis la nuna tempo.

La Internacia Lingvo – Esperanto  estas unu el inter multaj fruktoj de tiu ĉi interesega, unika civilizacio kiu, inter aliaj, naskis Internacian Lingvon – Esperanto en Varsovio, la ĉefurbo de Pollando, la Slava Ŝtato kiu tiutempe (en 1887-a jaro) estis po trion-parte dispremita, kaj okupita per tri malamikaj tiam al Pollando landoj:

  1. Rusio, lando ankaŭ Slava, kiu tiutempe estis sub la Monarkia sistemo de Rusaj Caroj. La cetero de la Respubliko Pollando troviĝis dispremita, okupita kaj disdividita inter ankoraŭ du aliaj grandaj kaj malamikaj al si reciproke kaj al ĉiuj Slavoj śtatoj (tiutempe grandaj) sed ne plu jam:
  2. Germanlingva Aŭstrio, (nuntempe la ŝtateto liliputforma kompare al sia iama aspekto) kaj
  3. Germanlingva Prusio, ŝtateto arte kreita el iama Teŭtona (Germana) Religia Ordeno, unue subulo de Pollando sed post eksiĝinta kaj pograde transformiĝinta je la konkeranta ŝtato-monstraĵo, (kiu ĝis nun tamen, delonge jam ne plu ekzistas).

En tia do, tre malamika al Pollando etoso kaj ĝenerala atmosfero de konstanta opreso de la popoloj enloĝantaj tiun ĉi landon, naskiĝis la ideo de la internacia lingvo, kiu eble estus povanta helpi reamikigi,i kaj eble eĉ fratigi la homaron.

Bela, kvankam vere utopia ideo, kiel tio ĉi poste okazis.

Enkadre de la laboro de pluraj sekvantoj de tiu ci ideo naskiĝis multaj lingvoprojektoj, el inter kiu hodiaŭa Esperanto okazis tamen la plej bona, ĉar la aŭtoro de tiu ĉi lingvo bone komprenis ke sen la socia bazo, neniu lingvo povas ekzisti, kaj do, li propagis ne nur sole la lingvon, sed ankaŭ la ideon kun ĝi konektitan, kiun oni komencis baldaŭ nomi la esperantismo, post la aŭtora kromnomo – Dro. Esperanto – kaj la lingvon mem oni kromnomis Esperanto, post li.Tiel, la modesta Pola-Juda doktoro de oftalmologio (okulistiko), Dro. Ludoviko Lazaro Zamenhof (Pole, Dr. Ludwik Łazarz Zamenhof) iĝis Dro. Esperanto.

Nuntempe tamen, multaj parolantoj de la Internacia Lingvo – Esperanto, scias bedaŭrinde nur malmulte pri la vera historio kaj disvolviĝado de la ideo de la internacia lingvo, kaj speciale de tiu ĉi lingvo kiun ni ofte nomas ĉi tie ankaŭ, la “Ilo”, kiel mallongigo de ĝia vera nomo – la Internacia Lingvo. Tiel okazas ĉefe pro tio ĉi, ke ĝi estas ja bela kaj, tre trafa kromnomo por tiu ĉi lingvo, estanta la belsona kaj facila ILO de komunikado por ni ĉiuj kiuj scias kaj povas uzi ĝin.

Tiu ĉi reteja loko celas, inter aliaj, ankaŭ prezenti laŭeble multe pri la historio kaj disvolviĝado de Esperanto lingvo kaj movado. Krom tio, mi prezentos la historion kaj multajn interesajn aspektojn de la Slava Civilizacio, ties religiojn, morojn, legendojn, kutimojn sciencojn, kaj ankaŭ ties gnozon, (Vedojn plej ofte prononcate per Slavoj kiel Vjedojn, do Vjedojn – kaj Slavingve: Wiedy, Vjedy, Viedy, Vedy) kun originala, Slava, antikva religio kaj ĝenerala sistemo de kredoj kaj kutimoj kun tre multaj similaĵoj komunaj kun la Hinduismo ĝenerale kaj speciale la Bramanismo kaj Budaismo. Mi ankaŭ montros la nekredeble grandan proksimecon de Slavaj lingvoj al, la antikva Sanskrito, kaj Pali, la lingvoj de la Hinduismaj Vedoj kaj de la Budaismo.

Mi provos prezenti ĉi tie ankaŭ iom da trovita el diversaj tutmondaj fontoj scio pri la Dioj kiujn Slavoj kredis, iliaj religioj kaj kredoj, kaj ankaŭ legendoj kaj sciencaj prilaboroj pri la Slavoj.

Mi ankaŭ provos prezenti kiel nur eblas multe da faktoj kaj risurcoj el bazitaj je la arĥeologiaj malkovroj pri la Slavoj, ne nur en Eŭropo sed ankaŭ en Azio kaj aliaj kontinentoj de la mondo.

Tio ĉi estas evidente granda laboro.

Mi do alte aprecos ĉiam, ĉian kaj ĉies helpon, kaj speciale de aliaj Slavoj sciantaj Esperanton, kiuj povus kaj volus kunlabori volontule pri la prezentitaj ĉi tie temoj.

Admin

Permanent link to this article: http://wiedy.net/vedoj/index.php/2016/04/03/vedoj-slava-gnozo-kaj-ezoteriko/